UBND tỉnh Quảng Trị quyết định tặng
Giải thưởng Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị năm 201
7

Xét đề nghị của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 3553/QĐ-UBND ngày 21/12/2017 về việc tặng Giải thưởng Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị năm 2017.

Quyết định của UBND tỉnh Quảng Trị tặng 14 giải thưởng cho các tác phẩm; công trình; tác giả, đồng tác giả đạt giải, gồm 03 giải A, 06 giải B, 05 giải C với tổng kinh phí giải thưởng 48.400.000 đồng. Cụ thể, tặng 03 giải A kèm theo tiền thưởng 4.840.00.000 đồng cho mỗi tác phẩm, gồm các tác phẩm: Ảnh nghệ thuật “Tình quân dân” của Trịnh Hoàng Tân, ca khúc “Hoa tháng Tư” của Thanh Ngọc, tập sách nghiên cứu, sáng tác, truyền dẫn “Một chút duyên quê” của Phân hội Văn nghệ dân gian. Tặng 06 giải B kèm theo tiền thưởng 3.630.000 đồng cho mỗi tác phẩm, công trình, gồm tập truyện ngắn “Hoa hậu làng Cào” của Nguyễn Ngọc Chiến, tập thơ “Bùa yêu” của Bùi Viết Anh, tranh sơn dầu “Lính đảo” của Hồ Thanh Thoan, ảnh nghệ thuật “Sản phẩm dây chuyền” của Trà Thiết, ca khúc “Việt - Lào sabaiđi” của Văn Sỹ, công trình kiến trúc “Nhà nghỉ dưỡng Cửa Việt, Công an tỉnh Quảng Trị” của Hồ Viết Tiến; tặng 05 giải C kèm theo tiền thưởng 2.420.000 đồng cho mỗi tác phẩm, công trình, gồm tập truyện ngắn “Vết thời gian” của Lê Nguyên Hồng, ca khúc “Đông Hà một tình yêu” của Lê Đình Trí, ảnh nghệ thuật “Nhịp chày sớm” của Hồ Cầu, tranh sơn dầu “Bám biển” của Trương Minh Dự, múa độc lập “Chung một niềm tin” của Hoàng Vĩnh Thắng.

tinhquannhan
motchutduyenque
Các tác phẩm nhiếp ảnh, văn nghệ dân gian đạt Giải A Giải thưởng VHNT tỉnh Quảng Trị năm 2017:
Ảnh nghệ thuật "Tình quân dân" của Trịnh Hoàng Tân, tập sách "Một chút duyên quê" của
Phân hội Văn nghệ dân gian

 

Tin: ĐÀO PHƯƠNG THẢO - Ảnh: T.H.T-N.H