UBND tỉnh Quảng Trị quyết định tặng Giải thưởng
Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị năm 2016

 

           Xét đề nghị của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 3273/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 về việc tặng Giải thưởng Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị năm 2016.

Quyết định của UBND tỉnh Quảng Trị tặng 19 giải thưởng cho các tác phẩm; công trình; tác giả, đồng tác giả đạt giải, gồm 05 giải A, 07 giải B, 07 giải C với tổng kinh phí giải thưởng 63.250.000 đồng. Cụ thể, tặng 05 giải A kèm theo tiền thưởng 4.600.000 đồng cho mỗi tác phẩm, gồm các tác phẩm: Tập bút ký, phóng sự ghi chép “Về giữa đất trời Trường Sa” của Đào Tâm Thanh,tập thơ “Đêm huyền thoại” của Nguyễn Đức Tiên, tranh sơn mài “Mẹ và Tổ quốc” của Trịnh Hoàng Tân, ảnh nghệ thuật “Chia sẻ” của Hồ Cầu, kịch bản “Mùa tôm” của Nguyễn Thế Hùng; tặng 07 giải B kèm theo tiền thưởng 3.450.000 đồng cho mỗi tác phẩm, công trình, gồm tập truyện ngắn “Tình yêu ngọt ngào” của Nguyễn Ngọc Chiến, tập thơ “Dấu xưa” của Lê Nguyên Hồng, tranh sơn dầu “Người mẹ giới tuyến” của Nguyễn Thanh Thái, ảnh nghệ thuật “Mùa vàng” của Trà Thiết, ca khúc “Những lá thư trong lòng Thành Cổ” của Phan Thạch Hùng, kịch bản “Tiếng gọi đồng quê” của Công Bảy, công trình kiến trúc “Trụ sở làm việc Chi cục Thuế thành phố Đông Hà” của Lê Cảnh Hùng; tặng 07 giải C kèm theo tiền thưởng 2.300.000 đồng cho mỗi tác phẩm, công trình, gồm tập truyện ngắn “Thư gửi ông ngoại” của Đặng Nguyên Sơn, tập thơ “Khúc mê tình” của Trần Bình, tranh sơn dầu “Đợi ngày ra khơi” của Hồ Thanh Thoan, ảnh nghệ thuật “Tiêu Cùa trong nắng sớm” của Trịnh Hoàng Tân, ca khúc “Ánh sáng nghĩa nhân” của Lê Thanh Ngọc, kịch bản “Anh cả nhà tôi” của Thanh Bình, công trình kiến trúc “Nhà ở đô thị” của Hoàng Kim Long, Đào Anh Tuấn.

 

vegiuadattroitruongsa

 

demhuyenthoaidtien

 

mevatoquoc

 

chiasehocau

 

Các tác phẩm văn học, mỹ thuật, nhiếp ảnh đạt Giải A 
Giải thưởng VHNT tỉnh Quảng Trị năm 2016 (từ trên xuống dưới): Tập bút ký, phóng sự, ghi chép “Về giữa đất trời Trường Sa”  của Đào Tâm Thanh, tập thơ "Đêm huyền thoại" của Nguyễn Đức Tiên, tranh sơn mài "Mẹ và Tổ quốc" của Trịnh Hoàng Tân, ảnh nghệ thuật “Chia sẻ" của Hồ Cầu 
 

Năm nay là năm thứ 2 UBND tỉnh thực hiện Quy chế Giải thưởng Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị (ban hành kèm theo Quyết định số 199/QĐ-UBND ngày 04/02/2015 của UBND tỉnh Quảng Trị), quyết định tặng Giải thưởng Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị hàng năm. Việc UBND tỉnh Quảng Trị tặng Giải thưởng Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị hàng năm thể hiện sự quan tâm, ghi nhận những tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật có giá trị, là nguồn động viên, khích lệ đặc biệt cho văn nghệ sĩ tiếp tục phấn đấu sáng tạo, vì sự nghiệp phát triển văn học nghệ thuật của tỉnh và góp phần xứng đáng vào công cuộc đổi mới và phát triển của quê hương, đất nước.

                                                             CAO VĂN TỈNH