Tạo điều kiện thuận lợi nhất để văn nghệ sĩ phát huy tài năng,
hoàn thành sứ mệnh vẻ vang của mình, có những đóng góp to lớn hơn nữa
cho quê hương, đất nước
(*)

* Bài phát biểu của đồng chí NGUYỄN ĐỨC CHÍNH, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại Lễ trao tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú và Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Chế Lan Viên lần thứ nhất năm 2015; chúc mừng các văn nghệ sĩ được tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú

Kính thưa quý vị đại biểu!  

Thưa anh chị em văn nghệ sĩ!

Trong không khí cả nước đang sôi nổi tổ chức nhiều hoạt động chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và chào đón Xuân Bính Thân năm 2016; hôm nay, UBND tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Lễ truy tặng và trao tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước Nghệ nhân ưu tú, trao tặng Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Chế Lan Viên tỉnh Quảng Trị lần thứ nhất cho các văn nghệ sĩ đã có những cống hiến xuất sắc trong giữ gìn và phát huy di sản văn hoá của dân tộc, sáng tạo những tác phẩm văn học, nghệ thuật, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.  

ANH 2 TANG HOA CHO CAC NGHE SI NHAN DAN NGHE SI UU TU

 Đồng chí Nguyễn Đức Chính, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
tặng hoa cho Nghệ sĩ nhân dân Kim Quý và các Nghệ sĩ ưu tú Lê Quang Hà,
Phạm Hồng Phong, Hoàng Anh - Ảnh: T.N

 

Cũng nhân dịp này, UBND tỉnh chúc mừng các cá nhân của tỉnh ta vừa được Chủ tịch nước trao tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú lần thứ 8, tổ chức tại thủ đô Hà Nội ngày 10/01/2016.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi nhiệt liệt chúc mừng các cá nhân được Nhà nước trao tặng các danh hiệu, giải thưởng vô cùng tự hào và vinh dự này. Xin nhiệt liệt chào mừng và thân ái gửi tới quý vị đại biểu cùng toàn thể các nghệ nhân, anh chị em văn nghệ sĩ lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Kính thưa quý vị đại biểu!  

Thưa anh chị em văn nghệ sĩ!

Như chúng ta đã biết, văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội. Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước ta hết sức quan tâm tới phát triển sự nghiệp văn hóa, nghệ thuật nói chung và giữ gìn các giá trị di sản nói riêng. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc đã xác định: “Di sản văn hoá là tài sản vô giá, gắn kết cộng đồng dân tộc, là cốt lõi của bản sắc dân tộc, cơ sở để sáng tạo những giá trị mới và giao lưu văn hoá. Hết sức coi trọng bảo tồn, kế thừa, phát huy những giá trị văn hoá truyền thống, văn hoá cách mạng, bao gồm cả văn hoá vật thể và phi vật thể”. “Phấn đấu sáng tạo nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, thấm nhuần tinh thần nhân văn, dân chủ, có tác dụng sâu sắc xây dựng con người. Khuyến khích tìm tòi, thể nghiệm mọi phương pháp, mọi phong cách sáng tác vì mục đích đáp ứng đời sống tinh thần lành mạnh, bổ ích cho công chúng…”. Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa không chỉ có ý nghĩa chính trị, văn hóa, xã hội mà còn góp phần khai thác và phát huy các giá trị nhân văn sâu sắc phục vụ cho sự nghiệp xây dựng con người mới, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Quảng Trị là mảnh đất giàu truyền thống văn hoá, là quê hương của nhiều đại khoa và danh nhân nổi tiếng đất Việt. Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, con người Quảng Trị với truyền thống lao động cần cù, sáng tạo, truyền thống đấu tranh anh dũng kiên cường đã làm nên những kỳ tích hào hùng, để lại nhiều di sản văn hoá vô cùng quý giá. Trong công cuộc đổi mới, mở cửa và hội nhập, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Trị cùng cả nước lập nhiều thành tựu xuất sắc trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng.

Xác định văn hoá, nghệ thuật là yếu tố quan trọng hình thành con người nhân văn, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, đề cao tính chân thiện mỹ; quán triệt tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, luôn quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ; động viên mọi văn nghệ sĩ lao động, sáng tạo nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật giá trị; khuyến khích các nghệ nhân cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể ở tất các loại hình nghệ thuật…

Đáp lại sự mong đợi của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà, anh chị em văn nghệ sĩ đã luôn kế thừa và phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống văn hóa của dân tộc, gắn bó sâu sắc với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân, xứng đáng là những cán bộ, chiến sĩ trên mặt trận văn hóa tư tưởng, không ngừng lao động sáng tạo, làm phong phú kho tàng văn hoá của quê hương, góp phần củng cố, xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Nhiều nghệ nhân tuổi cao, sức yếu, hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng vẫn tận tụy, say mê sưu tầm và truyền nghề, trình diễn phục vụ cộng đồng, góp công sức bảo tồn các loại hình nghệ thuật dân gian, các phong tục, tập quán, tín ngưỡng đặc trưng riêng còn tồn tại trong đời sống xã hội của cộng đồng ở địa phương, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của nhân dân địa phương, giới thiệu rộng rãi đến nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế

Danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú, Nghệ nhân ưu tú và Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Chế Lan Viên tỉnh Quảng Trị là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, của tỉnh trao tặng cho những đại diện tiêu biểu của đội ngũ văn nghệ sĩ cách mạng tỉnh nhà, những người có lòng yêu nước nồng nàn, tâm huyết với nghề nghiệp, có tài năng nghệ thuật, có nhiều cống hiến to lớn, góp phần trực tiếp xây dựng và phát triển nền nghệ thuật cách mạng, có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của tỉnh Quảng Trị nói riêng và cả nước nói chung, được đồng nghiệp và nhân dân tin yêu. Đây là niềm vinh dự tự hào không chỉ của cá nhân mỗi văn nghệ sĩ mà là vinh dự chung của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh ta.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi xin ghi nhận và đánh giá cao công lao của các Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú, Nghệ nhân ưu tú và các anh chị em văn nghệ sĩ đạt Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Chế Lan Viên lần này. Với năng lực, trình độ và kinh nghiệm của mình, tôi mong các Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú, Nghệ nhân ưu tú và các anh chị em văn nghệ sĩ tiếp tục phấn đấu, đóng góp nhiều hơn nữa trong hoạt động văn hoá nghệ thuật, xứng đáng những người thắp lên ngọn lửa truyền thống mang đậm nét văn hóa vùng quê Quảng Trị.

Tôi biểu dương Hội đồng cấp tỉnh xét tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú, Nghệ nhân ưu tú và Hội đồng xét tặng Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Chế Lan Viên đã làm việc công tâm, đầy trách nhiệm, khách quan trong quá trình thẩm định, đánh giá đúng công lao của các nghệ nhân và các văn nghệ sĩ, giúp cho Hội đồng Trung ương và UBND tỉnh quyết định trao tặng các danh hiệu cao quý và Giải thưởng của tỉnh đảm bảo chính xác, được nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Kính thưa quý vị đại biểu!  

Thưa anh chị em văn nghệ sĩ!

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đang tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, mở cửa, hội nhập, tất cả vì mục tiêu nước giàu, dân mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Cơ hội lớn, nhưng khó khăn thách thức không nhỏ. Mở cửa hội nhập sẽ tạo ra sự giao thoa, du nhập các trào lưu văn hóa, đòi hỏi việc du nhập, giao thoa phải có sự chọn lọc những giá trị văn hóa tiên tiến đích thực. Trong những năm sắp tới, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của chúng ta là xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện về nhân cách, đạo đức, trí tuệ, năng lực sáng tạo, tâm hồn, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, để con người Việt Nam thật sự là nguồn lực quan trọng nhất, quý giá nhất, để văn hóa thật sự là nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; để nước ta vẻ vang sánh vai với bạn bè năm châu và đóng góp xứng đáng vào kho tàng văn hóa của nhân loại. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh ta mong muốn, tin tưởng rằng, các văn nghệ sĩ sẽ tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao trí tuệ, bản lĩnh, tài năng và phẩm chất đạo đức, kế thừa, phát huy truyền thống vinh quang của văn nghệ cách mạng, của văn hiến Việt Nam, sáng tạo những tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị cao, góp sức cùng đội ngũ văn nghệ sĩ cả nước xây dựng nền nghệ thuật Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, truyền bá các giá trị văn hóa của Việt Nam ra thế giới, thực hiện di nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”.

Tôi mong rằng, các văn nghệ sĩ được trao tặng danh hiệu cao quý lần này tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong hoạt động văn học nghệ thuật, đồng thời hỗ trợ, giúp đỡ các nghệ sĩ trẻ trưởng thành, kế tục xuất sắc truyền thống của các thế hệ cha anh.

Tôi đề nghị lãnh đạo các Sở, ban, ngành, các địa phương, đặc biệt là Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp tục tham mưu Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh thực hiện tốt Nghị quyết số 33 - NQ/TƯ Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới” và “Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020”, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các văn nghệ sĩ phát huy tài năng, hoàn thành sứ mệnh vẻ vang của mình, có những đóng góp to lớn hơn nữa cho quê hương, đất nước.

Nhân dịp năm mới 2016, thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi xin gửi đến tất cả quý vị đại biểu, quý vị khách quý, các anh chị em văn nghệ sĩ của tỉnh nhà lời chúc mừng năm mới: Sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Xin trân trọng cám ơn.

…………………………………………………………………

          (*) Đầu đề do BBT Web Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị đặt.