Tin hoạt động hội Tin hoạt động hội

Văn nghệ sĩ đã góp phần đưa việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở Quảng Trị ngày càng đi vào chiều sâu (*)

*Phát biểu của đồng chí HỒ THỊ THU HẰNG, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại buổi Tổng kết Cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (đợt 1) các năm 2015 - 2020

Tổng kết Cuộc thi sáng tác tác phẩm văn học nghệ thuật về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (đợt 1) các năm 2015 - 2020

Tổng kết Cuộc thi sáng tác tác phẩm văn học nghệ thuật về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (đợt 1) các năm 2015 - 2020

Ngày 31/8/2017, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị tổ chức tổng kết Cuộc thi sáng tác tác phẩm văn học nghệ thuật về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”…