Tin hoạt động hội Tin hoạt động hội

Những tác phẩm đạt giải đạt chất lượng cao cả về tư tưởng, nội dung và nghệ thuật, là “tài sản tinh thần cần nâng niu, trân trọng” của tỉnh (*)

Những tác phẩm đạt giải đạt chất lượng cao cả về tư tưởng, nội dung và nghệ thuật, là “tài sản tinh thần cần nâng niu, trân trọng” của tỉnh (*)

* Phát biểu của đồng chí HỒ THỊ THU HẰNG, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại buổi Tổng kết cuộc thi sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật về chủ đề ...…