Tin hoạt động hội

 

Hội nghị toàn thể Phân hội Văn học nghệ thuật các dân tộc
thiểu số tỉnh và khai mạc Trại sáng tác năm 2017

 

Ngày 5/8/2017, Phân hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số tỉnh tổ chức Hội nghị toàn thể Phân hội và khai mạc Trại sáng tác, sưu tầm, dịch thuật văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số năm 2017. Tham dự khai mạc Trại có đồng chí Nguyễn Hoàn, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, các hội viên thuộc Chi hội Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Quảng Trị và gần 20 hội viên Phân hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Trị.

 

toancanhhoinghi682017Toàn cảnh Hội nghị

 

dongchinguyenhoan682017Đồng chí Nguyễn Hoàn, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tặng hoa
cho các đồng chí Phân hội trưởng, Phân hội phó Phân hội VHNT các dân tộc thiểu số tỉnh

 

Tại hội nghị, đồng chí Kô Kăn Sương, Phân hội phó phụ trách Phân hội đã trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 của Phân hội. Trong năm 2016, Phân hội đã củng cố lại Ban Chấp hành, thực hiện công tác xem xét, đề nghị Hội kết nạp hội viên. Ban Chấp hành Phân hội tiếp tục hoàn thiện bản thảo tập sách “Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc Bru -  Vân Kiều và Pa Cô trong việc xây dựng đời sống mới ở miền núi Quảng Trị”; khuyến khích các hội viên có những sáng tác mới phục vụ thiết thực trong việc xây dựng đời sống văn hoá ở miền núi. Trại sáng tác, sưu tầm, dịch thuật văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số năm 2017 được tổ chức trong thời gian 3 tháng, từ ngày 5/8/2017 đến ngày 5/11/2017. Sau hoạt động mở trại lần này, Ban Chấp hành Phân hội sẽ tiếp tục bổ sung, biên tập bản thảo, làm thủ tục xuất bản tập sách “Bảo tồn và phát huy di sản văn hoá dân tộc Bru - Vân Kiều và Pa Cô trong việc xây dựng đời sống mới ở miền núi Quảng Trị”.  

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoàn, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh ghi nhận, đánh giá Phân hội đã có nhiều nỗ lực trong việc củng cố, kiện toàn công tác Phân hội, tổ chức các hoạt động sáng tác, sưu tầm, dịch thuật văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số, phục vụ cho việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc. Phân hội cần thực hiện tốt công tác hội viên, trong phát triển hội viên cần chú ý ưu tiên xem xét, đề nghị kết nạp hội viên mới thuộc lĩnh vực sáng tác. Đề nghị Ban Chấp hành Phân hội tiếp tục hoàn thiện bản thảo đầu sách “Bảo tồn và phát huy di sản văn hoá dân tộc Bru - Vân Kiều và Pa Cô trong việc xây dựng đời sống mới ở miền núi Quảng Trị” theo đề cương đăng ký, làm thủ tục xuất bản và phát hành, quảng bá. Tổng kết Trại có chất lượng và đúng thời gian quy định. Về công tác bầu cử kiện toàn Ban Chấp hành Phân hội (bầu bổ sung 1 Ủy viên Ban Chấp hành Phân hội, bầu Phân hội trưởng và Phân hội phó), đồng chí đề nghị toàn thể Phân hội lựa chọn, bầu những người có tâm huyết, năng lực để đảm trách tốt nhiệm vụ, đưa hoạt động Phân hội phát triển.

Hội nghị đã tiến hành bầu bổ sung 1 Uỷ viên Ban Chấp hành Phân hội, bầu Phân hội trưởng và Phân hội phó Phân hội. Đồng chí Hồ Thị Hà được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Phân hội. Đồng chí Kô Kăn Sương, Phân hội Phó phụ trách Phân hội được bầu làm Phân hội trưởng; đồng chí Hồ Thị Hà được bầu làm Phân hội phó.   

Tin, ảnh: CAO VĂN TỈNH