Lập Thạch quê tôi

 

Tổ khúc dân ca - XUÂN ĐÀM

          Vè:

                   Lập Thạch mình ngày xưa nghèo lắm

                   Tháng nối ngày chỉ sắn với khoai

                   Đói mềm những độ giêng hai

                   Lúa thời mới cấy, sắn khoai mới trồng

                   Chồng nhìn vợ, vợ nhìn chồng

                   Nhìn con khóc đói mà lòng quặn đau

                   Chỉ nhờ con tép, lá rau

                   Mắt sung, má hóp, ngó nhau kêu trời

                   Cái nghèo chi lắm nghèo ơi!

                   Quần toe, áo rách, không có nơi cho rận bò

          Kim Tiền:

                   Xót thương đời mẹ, cha

                   Thương con thơ bán cửa, bán nhà

                   Nuôi con lớn mong chờ mai sau

                   Chống chèo nuôi nhau

                   Anh lên rừng

                   Đi đốn củi

                   Em xuống rào

                   Bắt tôm cá, đem về đi bán rao

                   Tháng ngày hắt hiu

                   Sức trai nào ngại

                   Thương mẹ hao gầy

                   Nhọc nhằn không nài

                   Tâm nguyền, báo hiếu tiền nhân

                   Ghi lòng, con dám nào quên

                   Ơn sâu, nghĩa nặng, lời mẹ dặn

                   Nguồn cội quê hương

                   Dám đâu lỗi hẹn, với lòng mẹ

          Hành vân:

                   Xóm thôn mình

                   Là xóm thôn mình

                   Nay đã đổi thay

                   Làng trên xóm dưới

                   Ngói đỏ chen nhau

                   Em ngoan học giỏi

                   Lòng chan chứa

                   Thương người đi da diết tình quê

                   Nhớ thuở nào đói nghèo cơ cực

                   Nhờ cách mạng, đã cứu dân

                   Đảng dạy dân mình

                   Thoát đời trâu ngựa

                   Dám nào quên, nào quên

                   Quê hương ơi! Trọn câu thề

                   Bác đã mang về

                   Đồng ruộng xanh ấm no

                   Rợp bóng cờ thu xanh dòng sông

                   Cây đa nguồn cội

                   Mãi xanh, Lập Thạch ta ơi!

          Hò quảng:

                   Ngắm trời đất xóm làng

                   Lòng lại càng tin tưởng

                   Một cuộc đời tươi sáng ngày mai

                   Con cháu ta đến trường

                   Học bao chuyện lành

                   Nối bước cùng cha anh

                   Nghĩ suy nghĩ

                   Chung sức, chung lòng

                   Xây làng giàu đẹp, 

                   Sánh cùng chúng bạn

                   Xuân phong:

                   Ngàn dặm dài

                   Xin cùng ai

                   Ta sánh vai

                   Chân cùng bước

                   Vượt đói nghèo

                   Cùng xây đời

                   Đừng an phận, 

                   Cam chịu nghèo đói

                   Ta cùng hướng tới

                   Con đường tự do

          Hò giã gạo:

                   Tự do no ấm xóm làng

                   Đều tay giã gạo rộn vang tiếng hò

                   Lúa khoai nay đã đầy bồ

                   Đồng xanh, nước đủ, hẹn hò vụ chiêm

                   Lập Thạch ơi! Tình nghĩa xóm giềng

                   Bọc đùm, che chở, ở hiền trời thương

                   Trời thương nên mưa thuận gió hòa

                   Lúa vàng sây hạt, mọi nhà ấm no

                   Đường làng, ngõ xóm chung lo

                   Xi măng, cát sạn, xã cho, dân làm

                   Thanh niên, phụ nữ luận bàn

                   Xây nông thôn mới, xây làng đẹp tươi

          Lý tình tang:

                   Làng ta năm xóm một lòng

                   Xứng làng văn hóa, cộng đồng chung tay

                   Ruộng đồng hôm sớm cấy cày

                   Có công chăm bón, có ngày bội thu.