Tình quê

NGUYỄN ÁI CHỦNG

          Mái nhì:

                  Tùng Luật quê hương em,

                    ven bờ Hiền Lương trong xanh dịu mát

                   Sóng vỗ dạt dào ngọt khúc hát dân ca

                   Ai vào ai ở ai ra

                   Cho em xin gửi lời ca nghĩa tình. 

          Tình tang:

                   1. Mời về Tùng Luật quê em

                   Mà xem chèo cạn, múa đèn thả hoa

                   2. Rộn ràng điệu hát dân ca

                  Bên bờ Bến Hải chan hòa yêu thương.