Thơ KIM QUÝ

Mẹ tựa hoàng hôn nấm đất

Vũ điệu khôn cùng khói hương

Đẫm sương

                    vai rừng rưng rức

Thơ HOÀI NHẠN

Thơ HOÀI NHẠN

Lung linh Thành Cổ

Đêm Thành Cổ chung chiêng trăng khuyết

Khói nhang bay ngan ngát hương đời…

Thơ TRẦN BÌNH

Thơ TRẦN BÌNH

Chợ Đình  

Chợ làng mở lúc nửa đêm

Mồng Ba ngày Tết đến phiên, lại về

Bích La Đông, một triền quê…

Di cảo thơ CHẾ LAN VIÊN

Di cảo thơ CHẾ LAN VIÊN

 

Phép lạ

Phép lạ là lẽ ra điên mà anh không điên

Là phụt tắt ngọn đèn mà đèn không tắt

Là giữa vũ trụ, sao Bắc Đẩu vẫn về phương Bắc…

Thơ NGUYỄN VĂN TRÌNH

Thơ NGUYỄN VĂN TRÌNH

Khe Sanh - Mùa xuân về

Mùa Xuân về, cao nguyên xanh

Khe Sanh, đêm hội quán…

Thơ NGUYỄN ĐỨC TIÊN

Thơ NGUYỄN ĐỨC TIÊN

Nhớ làng!

Giấc mơ hiện về mê mẩn lòng ta
Xóm nhỏ con đường bóng tre mát rợi
Nơi phơi phới tuổi xanh tắm gội
Nước giếng trong soi bóng xuân thì…

Thơ PHAN VĂN QUANG

Uống rượu ở làng

Rượu làng một thuở bạn quê
Nhiều năm ra phố vẫn mê rượu làng

Nửa đời chùn gối lang thang
Bôn ba trăm nẻo lại càng xa quê…

Thờ tự người đi giữ đảo Hoàng Sa

          Người xưa đi giữ đảo Hoàng Sa

          Hăm hở đi như việc cửa, việc nhà

          Không toan tính thiệt, hơn, được, mất

          Thức tỉnh đời sau, thức tỉnh lòng ta?…

Tượng Phật trên đảo Lý Sơn

         Tượng Phật tựa lưng vào núi

          Mắt đăm đăm nhìn phía biển Đông

          Đôi mắt Phật cũng trở nên nghiêm nghị

          Luôn dõi theo biển động, bão dông……

Những lá thư trong lòng Thành Cổ

Những lá thư trong lòng Thành Cổ

Dòng chữ rưng rưng mang nặng lời thề

Sau cuộc chiến tranh người lính không về

Trang giấy mỏng làm chứng nhân lịch sử…