Linh cảm Cồn Tiên

                     MAI KHẮC ỨNG

 

Chạm Cồn Tiên cây hồ tiêu đứng dậy

Vứt giáo gươm xóa thù hận. Sinh thành

Đi mở nước đã một thời thế đấy!

Bái Ân còn thắm mãi ký ức xanh

Ngôi đền cổ ân tình như hạt gạo

Dấu đạn bom vùi lấp tháng ngày qua

Xưa Phật chở che làm nên huyền ảo

An Nha ơi ân nghĩa sáng quê nhà

Bên đường vắng duối xếp thành vệ sĩ

Dòng nước trong gọi cây lúa lên đòng

Như thể có những bàn tay bình dị

Khuôn vườn hoang đầm ấm giữa mênh mông

Cây bàng đứng phía mặt trời đỏ lửa

Bóng mát xua vạt nắng dạt ra xa

Từng bậc đá xếp nên thềm quá khứ

Cỏ lan man gọi gió đến rung hoa

Nén hương dựa ngoài bờ rào dứa dại

Khói mông lung chấp chới với trời xanh

Linh cảm Cồn Tiên, tầng cao nhân ái

Vạn đại dân thai nghén cuộc hồi sinh

Gio An, 23/2/2017

M.K.Ư

 (140/2 Nguyễn Phúc Nguyên, Huế)