Thờ tự người đi giữ đảo Hoàng Sa

 

          Người xưa đi giữ đảo Hoàng Sa

          Hăm hở đi như việc cửa, việc nhà

          Không toan tính thiệt, hơn, được, mất

          Thức tỉnh đời sau, thức tỉnh lòng ta?

          Họ ra đi không có ngày về

          Quyết xả thân trên con sóng dữ

          Nơi đảo Hoàng Sa - máu xương còn đó

          Dưới đáy biển sâu, trên những bến bờ

          Những hồn thiêng vẫn giữ được tôn thờ

          Dù “thể phách” chỉ là ngôi mộ gió

          Chùa Linh Tự những nén nhang cháy đỏ

          Lòng tri ân sáng tỏa đến mai sau

          Tôi đến đây xin một nguyện cầu

          Bậc hiền nhân đã từng đi giữ đảo

          Mong hồn thiêng dõi về con cháu

          Hồn “tinh anh” sáng tựa trăng sao

          Biển Lý Sơn sóng vỗ lao xao

          Hay bước chân tiền nhân về hội tụ?

          Bái tạ nghìn lần hồn người tiên tổ

          Chùa linh thiêng ngan ngát nén hương lòng.

                                       Lý Sơn, 28/9/2014

                                                 HỒ CHƯ