Tượng Phật trên đảo Lý Sơn

       

          Tượng Phật tựa lưng vào núi

          Mắt đăm đăm nhìn phía biển Đông

          Đôi mắt Phật cũng trở nên nghiêm nghị

          Luôn dõi theo biển động, bão dông…

          Dù bao năm Phật vẫn đứng nơi đây

          Hỉ xả bao dung cho muôn loài hoan lạc

          Đêm hoặc ngày Phật nghe gió hát:

          Canh giữ biển trời hòn đảo tiền tiêu!

          Phật lắng từng ngọn gió phiêu diêu

          Nhìn áng mây bay, đoán triều lên xuống

          Linh thiêng, nhân từ cũng vì lẽ sống

          Phật cao xa mà gần gũi nhân gian!

          Ôi tượng Phật trên đảo Lý Sơn

          Thức tỉnh ta những điều giản dị

          Người hay Phật đều chung lòng như thế:

          Dù phải “thức trăm năm” quyết giữ đảo linh thiêng.

                                      Lý Sơn, 28/9/2014

                                                 HỒ CHƯ