Con về quê ngoại

                

Con về quê ngoại mẹ ơi!

Thăm ông bà ngoại tận nơi ngoại nằm

Đã lâu con mới về thăm

Các dì các cậu xa xăm cả rồi


Đường đi cỏ mọc bời bời

Cánh cò trắng muốt chân trời tuổi thơ

Bông mưng rụng đỏ mặt hồ

Nhớ con cá lẹp ngày xưa mẹ dành


Thuở nào tóc mẹ còn xanh

Chiều ba mươi tết bánh chưng, bánh tày

Sáng mồng một mẹ dắt tay

Đường về quê ngoại bay bay mưa hồng

 

Ngoại ôm con cháu vào lòng

Ngoại rằng, gắng học - ngoan, chăm, ngoại mừng

Con nghe lời ngoại rưng rưng

Từ trong hương khói mông lung hiện về

 

Chiều nay nhớ mẹ tái tê

Cúi đầu con khấn ngoại về mẹ ơi!

Xa quê đã mấy năm rồi

Chiều nay mây trắng trên trời vẫn bay

 

Nhớ ngày xưa mẹ cầm tay

Dắt con về ngoại những ngày ấu thơ

Bao giờ con có ngày xưa

Ấm bàn tay mẹ nắng mưa dỗ dành

 

Bờ tre, giếng nước, sân đình

Con đang đi giữa ngọt lành quê hương

Con về quê ngoại yêu thương

Nói sao cho hết ngọn nguồn mẹ ơi!

                           Ưu Điềm - Câu Nhi 2005

                           HOÀNG TẤN TRUNG