Con đường no ấm

Kịch dân ca Trị Thiên của ĐÌNH DÚNG

(Tác phẩm tham gia Trại sáng tác kịch bản sân khấu hưởng ứng
cuộc thi “Tìm hiểu các loại mô hình HTX kiểu mới”)

Khơi dòng

Kịch dài của HỮU ĐẠT  

(Tác phẩm tham gia Trại sáng tác kịch bản sân khấu hưởng ứng

cuộc thi “Tìm hiểu các loại mô hình HTX kiểu mới”)…

Cơn mưa mùa hạ

Kịch dân ca Trị Thiên của ĐÌNH DÚNG

NHÂN VẬT

Bà Hồng: Mẹ Việt Nam anh hùng…

Người hai tổ quốc

NHÂN VẬT

1. Nguyễn Thanh Hứa - Nguyên chính trị viên quân tình nguyện Việt Nam - Sau chiến tranh, Bí thư, Chủ tịch một huyện tại Lào…