Những đứa con của Bác

(Tác phẩm tham gia cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” các năm 2015 - 2020)…

Anh cả nhà tôi

Kịch ngắn của THANH BÌNH
(Tác phẩm tham gia Trại sáng tác kịch bản sân khấu hưởng ứng
cuộc thi “Tìm hiểu các loại mô hình HTX kiểu mới”)…

Con sâu làm rầu nồi canh

Kịch nói một màn của VĂN ĐẢN
(Tác phẩm tham gia Trại sáng tác kịch bản sân khấu hưởng ứng
cuộc thi “Tìm hiểu các loại mô hình HTX kiểu mới”)…

Người về xứ cát

Kịch ngắn của CAO HẠNH
(Tác phẩm tham gia Trại sáng tác kịch bản sân khấu hưởng ứng
cuộc thi “Tìm hiểu các loại mô hình HTX kiểu mới”)…

Tiếng gọi đồng quê

Kịch nói một màn của TÙNG THIỆN
(Tác phẩm tham gia Trại sáng tác kịch bản sân khấu hưởng ứng
cuộc thi “Tìm hiểu các loại mô hình HTX kiểu mới”)…

Tình người tình đất quê tôi

Ca kịch một màn của VŨ MẠNH THI
(Tác phẩm tham gia Trại sáng tác kịch bản sân khấu hưởng ứng
cuộc thi “Tìm hiểu các loại mô hình HTX kiểu mới”)…

Không thể lùi

Kịch ngắn của KIM QUÝ

(Tác phẩm tham gia Trại sáng tác kịch bản sân khấu hưởng ứng

cuộc thi “Tìm hiểu các loại mô hình HTX kiểu mới”)…

Mùa tôm

Kịch của Đạo diễn, NSƯT THẾ HÙNG

(Tác phẩm tham gia Trại sáng tác kịch bản sân khấu hưởng ứng

cuộc thi “Tìm hiểu các loại mô hình HTX kiểu mới”)…