Ảnh dự thi sáng tác về chủ đề “Học tập và làm theo
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” các năm 2015 - 2020

 

 

maimailachumsaosanggiuadoi

Mãi mãi là chùm sao sáng giữa đời - Ảnh: NHẬT QUANG

 

 

chaumanghobacCháu mang họ Bác - Ảnh: TRƯƠNG HỒNG TÂN

 

 

hoaphongbatrendaoconcoHoa phong ba trên đảo Cồn Cỏ - Ảnh: TRÀ THIẾT

 

 

giothongdatlua26072017

Giọt hồng đất lửa - Ảnh: TRÀ THIẾT

 

 

giotmaunghiatinhGiọt máu nghĩa tình - Ảnh: CAO VĂN TỈNH

 

 

tanmakhongpheTàn mà không phế - Ảnh: HỒ CẦU

 

 

treemhomnayTrẻ em hôm nay - Ảnh: TRƯƠNG HỒNG TÂN 

 

 

 

nanglongtungchuyendoduaNặng lòng từng chuyến đò đưa - Ảnh: NHẬT QUANG

 

 

cogiaonhumehienCô giáo như mẹ hiền - Ảnh: PHƯƠNG HOAN

 

 

dinhcanhdinhcuĐịnh canh, định cư - Ảnh: TRƯƠNG HỒNG TÂN

 

 


viloiich10nam

Vì lợi ích 10 năm - Ảnh: TRƯƠNG HỒNG TÂN

 

 

tuongniem282017

Tưởng niệm - Ảnh: HOÀNG ĐÌNH KIỆT 

 

 

trian282017Tri ân - Ảnh: HOÀNG ĐÌNH KIỆT

 

 

duatai282017

Đua tài - Ảnh: HOÀNG ĐÌNH KIỆT

 

 

renluyen282017

Rèn luyện sức khỏe - Ảnh: HOÀNG ĐÌNH KIỆT