Thông báo Thể lệ cuộc thi ảnh nghệ thuật

Mảnh đất - con người Quảng Trị” lần thứ 5 năm 2016

         

          Hội Văn học Nghệ thuật đã có Thông báo số 13/TB-HVHNT ngày 19/01/2016 thông báo về Thể lệ cuộc thi ảnh nghệ thuật “Mảnh đất - con người Quảng Trị” lần thứ 5 năm 2016. Nội dung như sau:

Chào mừng kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam  03/02 (1930 - 2016); 41 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4 (1975 - 2016); 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5 (1890 - 2016); kỷ niệm 71 năm Cách mạng tháng Tám 19/8 (1945 - 2016) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 02/9 (1945 - 2016); 27 năm ngày lập lại tỉnh Quảng Trị 01/7 (1989 - 2016) và các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng khác của quê hương đất nước; đồng thời chuẩn bị cho năm đăng cai Liên hoan ảnh nghệ thuật Bắc Trung Bộ năm 2017 tại Quảng Trị;

Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị phát động cuộc thi sáng tác ảnh nghệ thuật “Mảnh đất - con người Quảng Trị” lần thứ 5 năm 2016. Thể lệ cuộc thi như sau:

I. Chủ đề cuộc thi:

Mảnh đất - con người Quảng Trị”.

II. Đối tượng và phạm vi:

Tất cả các tác giả nhiếp ảnh chuyên và không chuyên trong tỉnh Quảng Trị.

III. Thể lệ cuộc thi: 

1. Yêu cầu chung:

- Nội dung: Ảnh sáng tác phải bám sát chủ đề, phản ánh phong phú, đa dạng mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân tỉnh Quảng Trị trong công cuộc xây dựng, đổi mới và phát triển quê hương.

- Hình thức: Tác phẩm phải đẹp, hiệu quả nghệ thuật cao, gây ấn tượng; chú trọng tính phát hiện và cách thể hiện mới mẻ, độc đáo.

2. Nội dung: 

Thể hiện vẻ đẹp mảnh đất và con người, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử văn hóa, những thành tựu đổi mới trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, quốc phòng, an ninh... trong tỉnh.

3. Quy định về tác phẩm dự thi:

- Ảnh dự thi là ảnh màu, hoặc đen trắng. Phải được sáng tác trong 02 năm (2015 - 2016).

- Mỗi tác giả gửi tối đa số lượng 08 ảnh (cỡ 30cm x 40cm; 30 x 45cm; ảnh vuông cỡ 30cm x 30cm; hoặc ảnh Panorama có chiều dài 45cm). Sau ảnh ghi rõ họ tên tác giả, tên tác phẩm, thời gian chụp, địa chỉ liên lạc, điện thoại. Ảnh không dán lên bìa cứng, không ép plastic, không ghép chữ lên ảnh. Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị sẽ gửi ảnh ra Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam chấm thi.

- Ảnh có thể qua chỉnh sửa như cắt cup, chỉnh sáng, màu, độ tương phản… Nhưng không được chắp ghép làm thay đổi nội dung cơ bản.

- Ảnh dự thi phải là tác phẩm của người dự thi, không có tranh chấp bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ. Ban tổ chức có quyền kiểm tra ảnh gốc trong trường hợp cần thiết.

- Mỗi tác giả chỉ được dùng 01 tên, 01 địa chỉ để gửi ảnh tham dự, nếu tác giả dùng nghệ danh phải ghi kèm tên chính của mình.

- Không chấp nhận những ảnh đã được giải thưởng hoặc triển lãm tại các cuộc thi của tỉnh Quảng Trị tổ chức, hoặc các cuộc thi trong nước, khu vực trước đây do Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức hoặc bảo trợ.

- Các tác phẩm đạt giải nếu phát hiện vi phạm thể lệ cuộc thi sẽ bị hủy bỏ kết quả xét giải.

- Thành viên Ban tổ chức không tham gia dự thi.

4. Ban giám khảo:

Trưởng Ban giám khảo và các thành viên do Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam giới thiệu, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị ra quyết định thành lập.

5. Tổ chức:

- Trước khi Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị bàn giao ảnh cho Ban giám khảo, toàn bộ ảnh được dán kín tên tác giả, gắn phiếu tác phẩm.

- Lễ khai mạc Triển lãm ảnh nghệ thuật “Mảnh đất - con người Quảng Trị”  và trao giải thưởng dự kiến được tổ chức vào dịp 2/9 năm 2016 (kỷ niệm 71 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9).

6. Giải thưởng:

- 01 Giải Nhất, trị giá 3.000.000 đồng và Bằng chứng nhận Giải thưởng.

- 02 Giải Nhì, mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng và Bằng chứng nhận Giải thưởng.

- 03 Giải Ba, mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng và Bằng chứng nhận Giải thưởng.

- 05 Giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 500.000 đồng và Bằng chứng nhận Giải thưởng.

Tổng cộng: 11 giải thưởng, trị giá 12.500.000 đồng (Mười hai triệu năm trăm ngàn đồng).

- Dự kiến chọn ra 50 tác phẩm trưng bày triển lãm.

- Mỗi tác giả không quá 01 giải chính thức.   

IV. Quyền lợi và trách nhiệm của tác giả

1. Quyền lợi của tác giả:

- Đối với hội viên Phân hội Nhiếp ảnh, các tác phẩm được chọn để trưng bày triển lãm, mỗi tác phẩm được Phân hội Nhiếp ảnh trả nhuận treo 200.000 đồng/ tác phẩm, nguồn lấy từ ngân sách đầu tư được Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh phân bổ hàng năm cho Phân hội Nhiếp ảnh.

- Các tác giả là cộng tác viên Phân hội Nhiếp ảnh và các tác giả không chuyên khác tự túc tiền phóng ảnh.

- Ảnh không được chọn sẽ được trả lại cho tác giả sau khi được Ban Giám khảo chấm xong gửi cho Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị.

2. Trách nhiệm của tác giả:

     Thực hiện đúng nội dung và Thông báo thể lệ cuộc thi, chịu trách nhiệm về quyền tác giả, quyền liên quan đối với tác phẩm sáng tác.

V. Thời gian, địa điểm:

1. Thời gian nhận ảnh từ ngày nhận thông báo thể lệ cuộc thi đến hết ngày 25/5/2016.

2. Nơi nhận tác phẩm: Văn phòng Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị, 46 Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị (gặp ông Cao Văn Tỉnh, Chánh Văn phòng Hội - ĐT: 0983359223).

3. Thời gian công bố kết quả: 15/6/2016.

VI. Tổ chức thực hiện:

Ban Chấp hành Phân hội Nhiếp ảnh Quảng Trị là bộ phận Thường trực cuộc thi ảnh nghệ thuật “Mảnh đất - con người Quảng Trị”, có trách nhiệm thông báo thể lệ cuộc thi rộng rãi đến các tác giả chuyên và không chuyên trong tỉnh.

           Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị rất mong nhận được sự hưởng ứng tham gia của các tác giả nhiếp ảnh và cộng tác viên nhiếp ảnh để cuộc thi đạt kết quả tốt đẹp.