Tác phẩm "Tác động của con người" của nghệ sĩ nhiếp ảnh Sỹ Sô đạt Huy chương Đồng tại Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Bắc Trung Bộ lần thứ XXII - 2015 

ANH CUA TAC GIA SI SO