Người thương binh “tàn mà không phế”

Người thương binh “tàn mà không phế”

Ông Võ Văn Lập, 68 tuổi ở xã Gio An, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị thuộc hộ gia đình làm kinh tế giỏi. Đầu năm 2017, ông được đi báo cáo tại hội nghị điển hình huyện Gio Linh và đã được tặng giấy khen về gương điển hình phong trào thi đua “Làm giàu cho mình, làm giàu cho quê hương” giai đoạn 2011 -  2016.…

Chùm ảnh về TRƯỜNG SA của họa sĩ HỒ THANH THOAN

Chùm ảnh về TRƯỜNG SA của họa sĩ  HỒ THANH THOAN

Từ ngày 26/4 đến 06/5/2017, họa sĩ Hồ Thanh Thoan đã được Hội Mỹ thuật Việt Nam cử đi thực tế, sáng tác tại quần đảo Trường Sa. Họa sĩ đã gửi đến Web Hội VHNT tỉnh Quảng Trị chùm ảnh chọn lọc dưới đây…

Tấm lòng Việt kiều ở Lào, Thái Lan với Bác Hồ và đất nước

Tấm lòng Việt kiều ở Lào, Thái Lan  với Bác Hồ và đất nước

          Tháng 8/2015, Đoàn văn nghệ sĩ Quảng Trị đã có chuyến đi thực tế sáng tác tại các tỉnh Savannakhet, Lào và Nakhon Phanom, Thái Lan. Tuy thời gian không nhiều, nhưng các văn nghệ sĩ đã nỗ lực thâm nhập thực tế, khai thác tư liệu, khai thác nhiều góc cạnh hiện thực sinh động  về quan hệ hợp tác giữa Quảng Trị với các tỉnh của Lào, Thái Lan trên Hành lang Kinh tế Đông - Tây; về đời sống của bà con Viêt kiều. Đặc biệt, Đoàn đã đến thăm các

 …