Tranh về địa đạo Vịnh Mốc

 

huyentichsondau 

Huyền tích sinh tồn - Sơn dầu của THẾ HÀ

 

longdatsinhton

Lòng đất sinh tồn - Sơn mài của TRỊNH HOÀNG TÂN

 

kyuclangham

Ký ức làng hầm - Sơn dầu của TRƯƠNG ĐÌNH DUNG