Các tác phẩm đạt giải Triển lãm Mỹ thuật Khu vực
Bắc miền Trung lần thứ XXI năm 2016 tại Quảng Trị

 

GIẢI A

 

giaia2016

Ám ảnh - NGUYỄN HỮU SONG (THẾ HÀ) (QUẢNG TRỊ)

 

GIẢI B

 

giaiB2016

Hoa rừng - NGUYỄN ĐÌNH TRUYỀN (NGHỆ AN)

 

GIẢI C

 

giaic2016

Sắc hoa đất Việt - TRỊNH HOÀNG TÂN (QUẢNG TRỊ)

 

GIẢI KHUYẾN KHÍCH

 

giaikk12016

Cánh đồng bạc số 2 - NGUYỄN THIỆN ĐỨC (THỪA THIÊN HUẾ)

 

giaikk22016

Lục lạc vàng - TRƯƠNG MINH DỰ (QUẢNG TRỊ)

 

giaikk32016

Ngày mới - TRẦN XUÂN TÝ (THANH HÓA)

 

giaikk42016

Vọng - NGUYỄN LƯƠNG SÁNG (QUẢNG BÌNH)

 

giaikk52016

Nhớ biển - NGUYỄN LƯƠNG GIANG (QUẢNG TRỊ)

 

giaikk62016

Thiên tài và sự biến dạng - LÊ ANH NGỌC (HÀ TĨNH)