Tác phẩm “Mẹ và người lính” của họa sĩ Trịnh Hoàng Tân được tặng nhiều giải thưởng

ME VA NGUOI LINH CUA TRINH HOANG TAN 1

Tác phẩm “Mẹ và người lính” của họa sĩ Trịnh Hoàng Tân, chất liệu sơn mài, kích thước 120 x 180 cm đã nhận được các giải thưởng như sau:

Năm 2014

* Giải thưởng toàn quốc do Trung ương trao tặng:

Giải B Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng (giai đoạn 2009 - 2014). Bộ Quốc phòng tổ chức.          

* Giải thưởng Khu vực do Hội Mỹ thuật Việt Nam trao tặng:

Giải A Giải thưởng Triển lãm Mỹ thuật Khu vực IV Bắc Miền Trung. Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức.

* Giải thưởng do Hội Văn học Nghệ thuật Quảng Trị trao tặng:

          Giải A Giải thưởng Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị.

          Năm 2015

          * Giải thưởng toàn quốc do Trung ương trao tặng:

          Giải B Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức.

          Giải B Giải thưởng cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật về đề tài cách mạng và kháng chiến giai đoạn 1930 - 1975. Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.