Khai thác đề tài miền núi trong sáng tác mỹ thuật

Khai thác đề tài miền núi trong sáng tác mỹ thuật

Trong công cuộc đổi mới và phát triển của đất nước, bộ mặt miền núi và cuộc sống của đồng bào các dân tộc thiểu số đã và đang có bước phát triển mới về mọi mặt. Và trong đó, hoạt động mỹ thuật cũng đã góp phần quan trọng để xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

 

 

 …

Đề tài thiếu nhi trong hội họa

Đề tài thiếu nhi trong hội họa

Lâu nay, đề tài thiếu nhi đã được khá nhiều họa sĩ quan tâm, ưu ái. Tuy số lượng tác giả chuyên vẽ về đề tài này không nhiều nhưng các tác phẩm đã phần nào thể hiện được rõ chất hồn nhiên, ngây thơ, trong sáng của lứa tuổi thiếu nhi.

 

 

 

   …

Dấu ấn sáng tạo tại triển lãm mỹ thuật khu vực

Dấu ấn sáng tạo tại triển lãm mỹ thuật khu vực

Mỗi tác giả đưa ra một lối tiếp cận, một cách nhìn, một thái độ, một phong cách biểu hiện khác biệt, tạo nên sự phong phú, đa dạng cho Triển lãm Mỹ thuật Khu vực Bắc Miền Trung lần thứ 20 - 2015 tổ chức tại Thanh Hóa.

 

 

 

 …

Mỹ thuật Quảng Trị một năm nhìn lại

Mỹ thuật Quảng Trị một năm nhìn lại

Năm 2015 đã dần dần khép lại, một năm mà đất nước có rất nhiều sự kiện lớn diễn ra từ đầu đến cuối, đầy ắp những công việc bộn bề của nhiều ngành, nhiều cấp, nhiều lĩnh vực. Hơn bao giờ hết, vào các giai đoạn nóng bỏng đó, tất cả các nhà báo, các văn nghệ sĩ của tỉnh nhà cũng như trong cả nước đã cố gắng hết mình để có nhiều tác phẩm ra đời xứng đáng với nghề nghiệp nhằm phục vụ cán bộ và nhân dân trên khắp mọi miền Tổ quốc.

 …

Tác phẩm “Mẹ và người lính” của họa sĩ Trịnh Hoàng Tân được tặng nhiều giải thưởng

 Tác phẩm “Mẹ và người lính” của họa sĩ Trịnh Hoàng Tân được tặng nhiều giải thưởng

Năm 2014

* Giải thưởng toàn quốc do Trung ương trao tặng:

Giải B Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng (giai đoạn 2009 - 2014). Bộ Quốc phòng tổ chức.          

* Giải thưởng Khu vực do Hội Mỹ thuật Việt Nam trao tặng:

 

 …