Đầu năm nói chuyện làm nhà

Đầu năm, anh bạn hẹn uống cà phê. Chưa kịp ấm chỗ ngồi, anh đã oang oang, ra Tết anh làm nhà, chú mi giúp anh cái bản vẽ, tư vấn cho anh, chứ anh cũng không biết bắt đầu thế nào.

Một số đề tài trang trí tiêu biểu trong kiến trúc dân gian của người Việt Quảng Trị

Một số đề tài trang trí tiêu biểu trong  kiến trúc dân gian của người Việt Quảng Trị

Trong các công trình kiến trúc dân gian của người Việt Nam nói chung, người Việt ở Quảng Trị nói riêng thì trang trí luôn là một phần thiết yếu gắn liền với kiến trúc, nó góp phần làm tăng thêm giá trị thẩm mỹ và ý nghĩa của từng bộ phận trong toàn thể kiến trúc ấy.…