Việt - Lào sa bai đi
  Nhạc và lời: VĂN SỸ 
  Trình bày: QUỐC VIỆT

 

vietlao