Các ca khúc mới về thành phố Đông Hà

CHIỀU HIẾU GIANG
Nhạc: Võ Thế Hùng
Thơ: Nguyễn Văn Dùng
Ca sĩ: Anh Tú

XUỐNG PHỐ
Sáng tác: Phan Thạch Hùng
Ca sĩ: Phan Toàn

HIẾU GIANG TÔI VỀ
Nhạc: Trần Tích
Thơ: Thế Nhân
Ca sĩ: Thanh Loan

ĐÔNG HÀ NGÀY THÁNG XUÂN THÌ
Sáng tác: Văn Sỹ
Ca sĩ: Quốc Việt

THÀNH PHỐ BÌNH MINH
Sáng tác: Hoàng Hữu Lộc
Ca sĩ: Tốp nam

TÌNH CA BÊN SÔNG HIẾU
Nhạc: Hoàng Anh
Thơ: Nguyễn Đăng Quang
Ca sĩ: NSUT Mai Lê

HOA THÁNG TƯ
Sáng tác: Thanh Ngọc
Ca sĩ: Băng Châu

ĐÔNG HÀ MỘT TÌNH YÊU
Sáng tác: Lê Đình Trí
Ca sĩ: Viết Linh

ĐÔNG HÀ KHÚC TÌNH CA
Sáng tác: Phan Thảng
Ca sĩ: Hồng Vân

THÀNH PHỐ TRẺ
Nhạc: Xuân Vũ
Thơ: Nguyễn Văn Dùng
Trình bày: Song ca

ĐÔNG HÀ LÀ MỘT BÀI CA
Sáng tác: Trần Kiềm
Ca sĩ: Văn Lợi

ĐÔNG HÀ THÀNH PHỐ NGÀN HOA
Sáng tác: Thanh Liêm
Trình bày: Tốp ca