Trại sáng tác ca khúc "Đất và người Triệu Phong
 
        Trong năm 2015, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị phối hợp với UBND huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị mở Trại sáng tác ca khúc "Đất và người Triệu Phong". Xin giới thiệu các ca khúc được sáng tác từ Trại này. 
tinhtronghuonglua
quenha
 
yeulamtrieuphong
antinhtrieuphong
trieuphongtinhyeumuahoa
vetrieuphongnhipcauchungthuy
duxuanchodinhthangngaytrieuphong
trieubonghongbichlademchodinh
trieuphongquemecuatoi
trieuphongquemecuatoi1
trieusonquetoi

trieutrachyeuthuong