Hát về những miền quê Quảng Trị yêu thương
Trong năm 2014, Phân hội Âm nhạc, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị đã mở Trại sáng tác ca khúc "Hát về những miền quê Quảng Trị yêu thương". Xin giới thiệu một số ca khúc được sáng tác từ Trại này. 

camloyeuthuong
ngayhoimanghoho
cuatungtieng noi que huong
phonui
dongnuocnghiatinh
canhenhenhodongbensongque
dong song tuoi meque anh mot lan den