Sáng tác->Mỹ thuật

Nghệ thuật đồ họa trong xu thế hội nhập

Đồ họa được bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp, có nghĩa là viết, vẽ. Ngay từ thời cổ đại, qua những bút tích được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng đã cho chúng ta thấy rất nhiều những hình vẽ hoặc khắc chạm trong các hang động, điều này cho thấy rằng ngay từ lúc cấu thành một xã hội nhỏ trong đời sống của nhân loại, các nét vẽ của “mỹ thuật sơ khai” đã xuất hiện và có vai trò của nó. Những thông tin đơn giản này đã được sử dụng để nhằm đem lại lợi ích cho cuộc sống săn bắt, hái lượm hay đề phòng thú dữ… thời bấy giờ.

Cuộc trở về làm nên điều kỳ diệu trong nghệ thuật

Cuộc trở về làm nên điều kỳ diệu trong nghệ thuật

TRỊNH HOÀNG TÂN

Tất cả những cái có quy luật là những cái mà người ta có thể dự đoán một cách đúng đắn. Cái ngẫu nhiên thì không lặp lại và không thể dự đoán. Nghệ thuật bao giờ cũng là một khả năng thể nghiệm cái chưa bao giờ trải qua: trở về quá khứ, hành động lại và làm lại theo cách mới. Nghệ thuật là kinh nghiệm về những điều chưa xảy ra. Hay là kinh nghiệm về những cái có thể xảy ra. Năm 2017, xảy ra một chuyện thú vị, Triển lãm mỹ thuật khu vực Bắc Trung Bộ đã chia thành hai con đường. Vì những lý do khách quan nào đó, Triển lãm mỹ thuật khu vực Bắc Trung Bộ lần thứ 22 năm 2017 đã không diễn ra ở tỉnh Quảng Bình như dự kiến.

Tranh về địa đạo Vịnh Mốc

Tranh về địa đạo Vịnh Mốc

Bản sắc văn hóa dân tộc trong đời sống mỹ thuật và quá trình hội nhập hiện nay

Bản sắc văn hóa dân tộc trong đời sống mỹ thuật và quá trình hội nhập hiện nay
Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc là một việc làm hết sức quan trọng đối với mọi người đang sống trong xã hội hiện nay, vì đó là vấn đề sống còn của mỗi một quốc gia, là vấn đề tồn tại hay không tồn tại của từng dân tộc. Bản sắc văn hóa dân tộc là tài sản vô giá, là linh hồn của con người được hun đúc qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước với bao biến cố thăng trầm của lịch sử được viết lên bằng máu, nước mắt và mồ hôi của cả dân tộc.
NHẠC QUÊ HƯƠNG

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Copyright 2019 by HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT QUẢNG TRỊ